Již implementované funkce

Elektronická žákovská knížka

Umožňuje zadávání hodnocení v jednotlivých předmětech (písemné testy, ústní zkoušení, domácí úkoly...). Hodnocení je v celém systému z bodového poměru přepočítáváno na procenta, podle kterých si student může odvodit adekvátní stupeň hodnocení (viz převodové procentuální stupnice MŠMT).

Systém tedy zohladňuje váhu každé známky a podle toho vypočítává konečné hodnocení studenta.

E-learningové hodnocení a zkoušení studentů

V podobě propracovaných testů (včetně obrázků), které mohou mít charakter hodnotící nebo čistě učební.

Datové úložiště studijních materiálů

Studenti díky němu mají neustálý on-line přístup k potřebným výukovým materiálům (skripta, obrázky, aplikace...).

E-třídnice (elektronická třídní kniha)

Systém osbashuje celou e-třídnici, která umožňuje vést přehledně agendu (zápisy) hodin, absence žáků a tyto informace zobrazovat rodičům, počítat procentuelní absence za jednotlivé předměty a pololetí. V neposlední řadě, je pak možné celou e-třídnici vytisknout do klasické papírové podoby z formátu PDF - [Zde je ukázka]

Ankety

Pro rychlou odezvu ze stran rodičů a studentů je také nachystán pokročilý modul anket včetně statistik.

Ankety mající několik úrovní důležitosti a podle toho se zobrazují po přihlášení, na každé stránce a nebo jen ve speciální sekci "ankety". Ankety lze přidělit jen konkrétní skupině uživatelů a výstupem z anket jsou podrobné statistiky s grafickým vyjadřením hodnot.

Diskusní fórum

Diskusní board neboli fórum je propracovaná diskuse k tématům od akcí školy až k možným způsobům řešení domácích úkolů v jednotlivých předmětech a podobně.

Odevzdávárna úkolů

Studenti mohou odevzdávat své domácí úkoly přímo do systému kdy systém sám v učitelem předem stanovené datum a čas odevzdávárnu uzavře a již nepřijímá další úkoly.

FTP propojení

Systém umožnuje propojit své rozhraní s zFTP serverem, který může po Internetu zpřístupnit soubory, které jsou uložené na lokálních či síťových discích ve škole. Učitelé ale i žáci tak mohou mít přístup ke svým datům uloženým ve škole z jejich domovů, internetových kaváren a podobně.

E-knihovna

Tento modul je inspirován funkčností e-knihoven použivaných na nejvetších univerzitách v české republice. Co tedy vše e-knihovna dovede?

  • Online kontrolu výpůjček a doby výpůjček
  • Prodloužení výpůjční doby na publikaci online
  • Fultextové vyhledávání publikací
  • Generování čárových kódů na publikace
  • Tisknutí čárových kódů na publikace
  • Tisknutí průkazek do knihovny s čárovým kódem studenta
  • Paušální prohřešky za pozdně vrácenou publikaci
  • Prohřešky počítané z každého dne po termínu výpůjčky
  • Online rezervaci publikací, které jsou všechny rozpučovány
  • Propracovaný systém administračních práv v knihovně

Je ale důležité zmínit, že díky funkčnostem, které v sobě e-knihovna obsahuje již obvykle neni možné tento systém se všemi jeho funkčnostmi provozovat na běžných web hotinzích. Proto důrazně doporučujeme provozovat náš systém na vlastním serveru u vás v organizaci!

Rozvrh s suplování

Jde o modul, který by měl zahrnovat prakticky všechny požadavky na rozvrhy snad na všech typech škol. Rozděluje týdny na sudé a liché, jak podle ISO normy ISO 8601, tak podle začátku školního roku (záleží na nastavení). Modul umožňuje zobrazit rozvrhy zvlášť pro třídy, učitele čí žáky.

Součástí modulu je i vytváření suplování, které dovede automaticky při zadávání zobrazit volné učitele v dané hodině a zohlednit různá kritéria a omezení pro vytvoření suplování na aktuální den.

V propojení s modulem SMS notifikací umožňuje modul zasílat informace o suplování jednotlivým uživatelům například  vždy večer, když se jich nějaké suplování týká na následující den.

Povinnostník

V tomto modulu mužete aktivně plánovat úkoly, testy, zkoušení  a jiné aktivity v jednotlivých třídach. Studenti, ale i učitel vždy hned po přihlášení do systému vidí, co jej v nejbližší době čeká v jednotlvých předmětech.

Propojení s Google kalendářem

S Google kalendářem lze propojit moduly Suplování a Povinnostníku, takže budete vždy informováni o všech aktuálních změnách a událostech.

Elektronická třídní kniha

E-třídnice slouží k zápisům z hodin a plně nahrazuje papírovou třídnici doporučenou MŠMT pro 2. stupeň základních a středních škol. Tato e-třídnice neopomíjí ani službu ve třídě, propracovaný systém omlouvání absencí, umí počítat procentuální absenci žáka za jednotlivá pololetí v předmětech a umožňujě rodičům pravidelnou kontrolu docházky včeně kontroly pokroku v hodinách (zápisů z hodin). Celá třídnice lze tisknout ve formátu PDF.

Týdenní plány

V tomto modulu může škola aktivně plnánovat provoz školy a zobrazovat relevantní informace jednotlivým uživatelům ihned po přihlášení na úvodní obrazovce. Výstup z tohoto modulu lze samozřejmě tisknout a vyvěsit například na nástěnku

Hlášení poruch a závad

Modul umožňuje zaměstnancům a studentům hlásit veškeré závady na jednom místě. Technici (IT pracovníci, opraváři, školnící, ...) si pak zaznamy vyzvedávají, reagují na ně a informují o postupu odstraňování závad. Modul umožňuje generovat reporty o časové náročnosti, době reakce a podovně.

SMS modul

SMS notifikace umožňují třídním učitelům zasílat zpravy rodičům na jejich mobilní telefony. To samé může i vedení školy - tedy hromadně oslovat své učitele s důležitými/aktuními informacemi například v době prazdnin.

Montessori

Montessori podpora pro výuku, která zarnuje celou paletu způsobů slovního, bodového a procentuálního hodnoceni.

Video

Do systému lze nahrávat videa a po konverzi videa systémem lze toto video přiřadit ke studijním materiálům a podobně.

Import z CSV

Pro administrátory bude také důležité, že systém umí importovat data ze software Bakaláři či CSV importů. Dále umí vytvářet loginy uživatelům na základě imporotvaných dat a samozžejmě také exportovat seznamy žáků v CSV či XLS formátech.