Zápis do prvních ročníků

  • Zápis - Modul umožňuje vytvářet propracovaný systém zápisů či registrací různých uchazečů na vybraný čas. Při registraci musí uchazeč vyplnit vámi předem specifikované položky (jméno, adresa, e-mail, …). Sami si určíte, které položky jsou povinné a které dobrovolné. Uchazeč si dále vybere datum a čas, kdy se k vám dostaví a ke které komisi/místnosti. Systém umí komunikovat s uchazeči pomocí e-mailu a vám povolí exportovat vyplněné údaje do Excelu (xlsx).
  • Modul je navržen co nejvíce univerzálně, proto dovoluje nastavit širokou paletu oprávnění, přidávat doprovodné texty a popisky k jednotlivým krokům zápisu/registrace a to vše se zpětnou verifikaci zadaných údajů zodpovědnou osobou při osobní návštěvě uchazeče.
  • Samozřejmostí je automatické otevření a ukončení registrace ve zvolený čas a možnost zobrazit vstup do modulu přímo na přihlašovací obrazovce AESu. Vstup do AESu je těmto uchazečům povolen přes speciální účet, který nevyžaduje přihlašovací jméno ani heslo. Proces jde samozřejmě spustit i v režimu jen s autentizací pouze pro uživatele, kteří již v AESu mají zřízen účet.
    Zápis Zápis
    Zápis Zápis
    Zápis Zápis