Základ systému a E-žákovská knižka - nyní ZDARMA

Základní informace

Systém je vyvíjen od roku 2005 ve spoluprácí několika škol. Hlavním zaměřením systému je kvalitní asynchronní e-learning v moderním pojetí informační společnosti. Jako druhá nejvýznamnější část systému je elektronická žákovská knížka s přehledným hodnocením studentů v jednotlivých předmětech.

Snahou tohoto systému je navrhnout takovou funkční a cenovou politiku, aby si jej mohlo pořídit a dovolit co největší spektrum škol počínaje základními a konče vysokými školami.

Je dnes již témeř samozřejmostí, že by výukové systémy měly brát zřetel na studenty s lehkými mozkovými dysfunkcemi. Proto i tato funčnost byla v systému na úrovni e-learningu implementována (více viz dysfunkce).

 

Co obsahuje základ systému?

Teď si uděláme krátký výčet základních funkcí systému (AES), který získáte v jeho základní verzi, tak jdeme na to:

Elektronická žákovská knížka (e-žákovská)

Propracovaná e-žákovská knížka obsahující hodnocení a známky ze všech předmětů. Známky jsou z procent přepočítávány na klasifikační stupně, které je možné nastavit individuálně pro každý předmět. V systému existuje několik typů známek (hodnocení) od e-learningových, přes ústní, písemné až po "jiná hodnocení" například za aktivitu v hodinách, domácí úkoly a podobně.
Popisek 1 Popisek 2

Testy

Propracovaný hodnotící systém testů s možností obrázků u otázek, otázek bez obrázků, s výběrovými možnostmi, zatrhávacími možnostmi a 2 - 4 variantami jako odpověď. Testy mohou mít několik variant vzhledu pro usnadnění přehlednosti studentům s lehkými poruchami učení (více viz prezentace Omezení vlivu výukových poruch studentů)
Popisek 1 Popisek 2

Rodičovský přístup

Přístup do systému také pro rodicě. Rodiče maji přístup ke známkám žáka v e-žákovské, ke studijním materiálům, případně e-albu a podobně.
Popisek 1

Studijní materiály

Individuální úložiště studijních e-learningových materiálů pro každý předmět zvlášť v podobě prezentací, zadání domácích úkolů a podobně. Studijní materiály lze také dle potřeby před studenty skrýt či zobrazit jen na omezenou dobu.
Popisek 1 Popisek 2

Sestavy klasifikace

Jedná se o důmyslný, v praxi již několik let osvědčený, nástroj pro hromadné zobrazení hodnocení studentů v jednotlivých předmětech. To umožňuje přehledné změny v hodnoceních, rychlý přístup ke známkám všech studentů ve třídě či skupině, které se hodí na hovorových hodinách, při uzavírání klasifikace a podobně.
Popisek 1

Propracovaný systém hodnocení

Všechna hodnocení (známky) jsou v primární podobě procentuální a dle nastavení jednotlivými garanty předmětů lze nastavit převod procent na jejich ekvivalentní zástupné hodnoty (lze použít klasické 1, 2, 3, 4, 5, ale i mezistupně jako 1-, 2-, či 1A, 1B, 2A, 2B, a podobně). Všechna hodnocení i externích známek, které neklasifikuje systém sám, lze zadávat hromadně na společném formuláři vždy celé skupině studentů.
Popisek 1

Automatické generování zpráv o zmeškaných testech

Systém automaticky generuje zprávy každému studentovi, který v daný termín zmešká nějaký systémový test. I učiteli je posléze vygenerována zpráva se seznamem studentů, kteří tento test zmeškali. Systém krátkých textových zpráv lze přikoupením vhodného modulu rozšířit na hromadné rozesílání zpráv celým skupinám uživatelů či třídám spolu s jejich kopiemi na e-mailové adresy uživatelů. V základní funkčnosti je jen rozesílání zpráv mezi jednotlivými uživateli pouze v rámci systému.
Portréty uživatelů- V systému lze přiřadit každému uživateli portrét (fotečku). Tento portrét si mohou studenti přidělit sami a poskládat si i knihovnu vlastních portrétů. Všechny operace s portréty lze vhodným nastavením práv zakázat.
Popisek 1

Tutoriál pro účty studentů

Každý student má na svém účtě jednoduchý a přehledný tutoriál (návod), jak zacházet se systémem a jak si ho na začátku nastavit, aby mu byl co nejpřívětivější.
Popisek 1 Popisek 1

Hledáte jiné funkce?

Pokud hledáte další funkcionality a schopnosti systému, mrkněte se do sekce Moduly, kde si můžete vybrat z nabídky modulů, které lze k systému dokoupit.

Samozřejmě se nebojíme náš systém dále vylepšovat, takže pokud potřebujete nějakou funkci, kterou jste v modulech nenašli, nebojte se nás kontaktovat a my Vám rádi modul doprogramujeme. Ceny se bát nemusíte, určitě se s námi dá rozumně domluvit :-)