Elektronická třídní kniha, Elektronická třídnice

  • E-třídnice- Modul slouží k zápisům z hodin a plně nahrazuje papírovou třídnici doporučenou MŠMT pro 2. stupeň základních škol a střední školy. Tato e-třídnice neopomíjí ani službu ve třídě, propracovaný systém omlouvání absencí, umí počítat procentuální absenci žáka za jednotlivá pololetí v předmětech a umožňujě rodičům pravidelnou kontrolu docházky včeně kontroly pokroku v hodinách (zápisů z hodin).
    absence nahled pdf seznam studentu
    absence zaka zapis do e-tridnice absence tridy