Google kalendář

Tento praktický konektor umí z vybraných modulů pravidelně exportovat záznamy učitelům a studentům do jejich soukromých kalendářů na službě Google Kalendář.

Zatím probíhá export z modulů Povinnostník a Rozvrhy - Suplování. Které moduly se komu budou jak synchornizovat si ovládají uživatelé sami. Samotné synchornizace probíhají hromadně cca jednou za hodinu.