Montessori

  • Montessori - S tímto rozšířením se AES stává plně kompatibilní s Montessori hodnocením pokroku studenta.

    Je možné ve zvolených předmětech hodnotit pomocí Montessori přístupu a ve zbylých předmětech klasicky za pomocí známek a procent.

    Montessori hodnocení umožňuje zadávat čistě jen slovní hodnocení, nebo slovní hodnocení s kombinací bodového, které vidí jen učitel a pomáhá mu efektivně stanovit finální hodnocení.

  • Finální hodnocení se provádí jak slovně, tak volitelně i známkou kvůli zachování kompatibility výstupu na vysvědčení.
  • nahled ucitele nahled rodice