Teoretický popis pojmů

Vyučování a učení se

Vyučování je proces, který by nás měl naučit, jak se učit. Učení se, bývá definováno jako individuální asynchronní činnost.

E-learning

Relativně nový, ale dnes již velice často používaný termín. Avšak veliká spousta lidí, včetně učitelů, nezná pravý význam tohoto slova. Proto zde uvádím vysvětlení a přibližnou definici: Obsahuje instrukce a modely pro aktivity individuálního (synchronní) a pokročilého skupinového (asynchronní) vzdělávání.

Tedy, nejedná se o výuku práce s IT technologiemi, jako je práce s počítačem či internetem, atd.

Asynchronní e-learning

Je to výuková metoda, která může být použita kdykoliv a kdekoliv.

Systém využívá dvou základních modelů

Universitní model

Říká, že za pomoci webu se dá zvětšit spektrum studentů, kterým může být vzdělání dostupné.

Jednotící model

Snaží se o zlepšení efektivity, snížení nákladů a vytvoření databází užitečných informací, které mohou být rychle získány a využity ve chvíli, kdy je výuka ukončena.

Stavební bloky e-learningu

Měli by odpovědět na tyto základní otázky:

  • Proč bych se měl vlastně učit?
  • Co je náplní výuky?
  • Jak zjistím, že jsem se opravdu něco naučil?

Příklady stavebních bloků:

  • Diskuse k tématu
  • Co přijde příště
  • Úkoly e-mailem
  • Sebehodnocení