GDPR

Klíčové vlastnosti modulu:
  • Stránka GDPR pověřence (DPO), na kterou si škola může vložit všechny potřebné informace.
  • Možnost snadno zaslat GDPR pověřenci zprávu, ve které lze specifikovat nesoulad s GDPR a podobně.
  • Správa GDPR akcí (hlasování), které lze zadat na dobu určitou nebo do konce studia/pracovního poměru. 
  • GDPR akce lze zadat konkrétnímu výberu uživatelů, nebo třeba všem studentům (rodičům), takže pak souhlasovou akci mají automaticky i všichni nově příchozí na školu a není třeba jim akci v budoucnu ručně přidělovat.
  • Lze určit, kdo má oprávnění k nahlížení do souhlasů a tyto souhlasy pověřené osoby mohou i exportovat do PDF, vytisknout a založit.
  • Pokud dojde k odvolání souhlasu, jsou o této skutečnosti notifikování pověření pracovnící (DPO, třídní...)
  • Po editaci textu souhlasové GDPR akce dojde k automatické notifikaci všech, kteří již hlasovali, aby se seznamili s novým zněním.